ผู้กำกับไทยสร้างชื่อเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ รัฐหวังสร้าง Wave เขย่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์

เป็นความคืบหน้าที่แจ้งผ่านเฟซบุ๊กของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานยุทธศาสตร์คณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ฯ กับความคืบหน้าในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยให้ผงาดในเวทีโลก  

 

ความเปลี่ยนแปลงที่รอวันขยายผล

“ขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์ไทยทั้ง 6 เรื่องที่ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Osaka Asian Film Festival โดยรัฐบาลสนับสนุนจัดโปรแกรมภาพยนตร์ไทยในชื่อ Thai Cinema Kaleidoscope 2024 ภาพยนตร์ทั้ง 6 เรื่อง คือ 1. สัปเหร่อ (The Undertaker) กำกับโดย ธิติ ศรีนวล 2. เพื่อน(ไม่)สนิท (Not Friends) กำกับโดย อัตตา เหมวดี 3. ทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (Solids by the Seashore) กำกับโดย ปฏิภาณ บุณฑริก 4. หุ่นพยนต์ (Hoon Payon) กำกับโดย ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ 5. แว่วเสียงไฟ (Blazed Away) กำกับโดย ศุภามาศ บุญนิล 6. How We Say Goodbye กำกับโดย ธันยชนก อภิสัมโพธิ์กุล, รวี ศักดิ์ดำรงกุล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับ เพื่อน(ไม่)สนิท (Not Friends) และ ทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (Solids by the Seashore) ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ของเทศกาล ทั้ง Grand Prix และ Most Promising Talent Award ค่ะ หวังว่าเราทุกคนจะได้ยินข่าวดีกันนะคะ 

ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเดินทางไปเทศกาลนานาชาติด้วยตัวเอง โดยแทบไม่ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่มีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ภาพยนตร์ไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ แต่ครั้งนี้ รัฐบาลได้จัดโปรแกรมภาพยนตร์ และภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้ไปฉายจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เพราะถือว่าไปในนามรัฐบาล และการสนับสนุนเช่นนี้ เป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคนทำภาพยนตร์ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยหากเทียบกับภารกิจอีกมากมายของรัฐบาล แต่มีความหมายมากสำหรับคนทำภาพยนตร์ จุดเปลี่ยนเล็กๆ ครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่ภาครัฐมีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปตลอดกาลค่ะ เพราะกว่าจะมีการสนับสนุนเป็นเรื่องยากมากๆ แต่เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีครั้งต่อๆ ไปค่ะ 

นอกจากงานเทศกาล Osaka Asian Film Festival รัฐบาลยังสนับสนุนภาพยนตร์ไทยที่ไปฉายในเทศกาลนานาชาติอื่นๆ นั่นคือ International Film Festival Rotterdam และที่ Berlin International Film Festival อีกด้วย งานเทศกาลภาพยนตร์คือโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่สำคัญ เพราะไม่ใช่แค่การฉายภาพยนตร์ แต่เป็นโอกาสที่จะทำให้ต่างชาติได้เห็นศักยภาพในการสร้างภาพยนตร์ของไทย รวมถึงมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องการซื้อขายภาพยนตร์ การซื้อขายลิขสิทธิ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

ความสำเร็จนี้เป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วน ทั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศที่ทำงานกันอย่างเข้มข้น ฝ่าฟันอุปสรรคโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณที่ต้องขออนุมัติเร่งด่วน

ผลงานนี้เกิดขึ้นเพราะการทำงานแบบเอกชนเป็นผู้นำ และรัฐบาลเป็นผู้ซัพพอร์ตค่ะ นี่คือตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่เราได้เปลี่ยนแปลงจากการทำงานในช่วงเริ่มต้น หลังจากนี้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ จะเกิดขึ้นอีก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้น และใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรมที่สร้าง Soft Power อยากให้ทุกท่านติดตามการทำงานของเราต่อไปนะคะ” 


เอกชนนำ –รัฐบาลซัพพอร์ต

การบริหารนโยบายที่เอกชนนำ – รัฐบาลซัพพอร์ต โดยเป็นการซัพพอร์ตสไตล์การเมืองนำข้าราชการประจำ ทำให้สามารถทลายข้อจำกัดของระบบราชการ เรื่องนี้บอร์ดใหญ่ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา อนุมัติงบประมาณ 3 ล้านบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ 3 เทศกาล โดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนโดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  

เทศกาลหนังเอเชียโอซาก้า  จะจัดระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2567 ตอนนี้โปรแกรมการฉายถูกอัพขึ้นเว็ปไซต์ เทศกาลหนังเอเชียโอซาก้า  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ขณะที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเตอร์ดัม ครั้งที่ 53 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 มีภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้ไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัมประกอบด้วย  ภาพยนตร์เรื่อง The Cursed Land (เข้าชิงรางวัล NETPAC Award) ภาพยนตร์เรื่อง Not Friends ภาพยนตร์เรื่อง บัวบ้า Crazy Lotus (เข้าประกวดในสาย Tiger Short Competition สำหรับภาพยนตร์ขนาดสั้น) ภาพยนตร์เรื่อง Rivulet of Universe และ ภาพยนตร์เรื่อง Spirits of the Black Leaves  ซึ่งล่าสุด นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับแจ้งข่าวดีว่า ภาพยนตร์สั้นเรื่อง บัวบ้า (Crazy Lotus) ได้รับรางวัล Tiger short Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม ครั้งที่ 53 International Flm Festival Rotterdam (IFFR) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การสนับสนุนนายนวีน นพคุณ ผู้กำกับภาพยนตร์บัวบ้า นอกจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดัม ครั้งที่ 53  แล้วเมื่อปี 2563 กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่นายนวีน นพคุณ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง crazy lotus เดินทางไปนำเสนอโครงการเพื่อหาผู้ร่วมลงทุน ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน หรือ เทศกาล Berlinale ครั้งที่ 70 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอีกด้วย

ส่วนเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน หรือเทศกาล Berlinale ครั้งที่ 74 จะจัดระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 มีภาพยนตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมฉายจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Here We Are ของ ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ และภาพยนตร์เรื่อง Myanmar Anatomy  ของ ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์

 
สรุป

ความก้าวหน้าในเรื่องนี้ไม่กล่าวถึงไม่ให้เครดิตไม่ได้ สำหรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ ซึ่ง ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่เชื่อมต่อจิ๊กซอว์ที่กระจัดกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้รวมเป็นภาพใหญ่ก่อนที่จะนำนโยบายรัฐมาขับเคลื่อน 

ส่วนประชาชนที่จะได้รับผลพวงจากนโยบายรัฐก็ต้องติดตามว่า “ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ จะเกิดขึ้นอีก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้น” ตามที่ น.ส.แพทองธาร กล่าวเอาไว้นั้น เกิดขึ้นจริงหรือไม่