ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ ผุดไอเดียระดับประเทศ “Buddy ต่างวัย ต้านภัยออนไลน์” ดึงคนรุ่นใหม่-สูงวัย สร้างสังคมแห่งความสุข

โครงการ สูงวัยหัวใจยัง WORK ปี 2 “สื่อเปลี่ยน ผู้สูงอายุปรับ ผลิตสื่อได้ ใช้สื่อเป็น เห็นค่าในตนเอง สร้างประโยชน์ให้กับสังคม” เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสานต่อพันธกิจในด้านการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ, การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีความกระฉับกระเฉงในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมทํากิจกรรมกับคนในครอบครัว ชุมชน  อีกทั้งมีความสามารถสร้างผลผลิตเพื่อ ความมั่นคงทางรายได้เพื่อการดํารงชีพของตนเอง รวมทั้งสามารถสร้างผลผลิตในชุมชน และสามารถใช้เทคโนโลยีดีจิทัล ในการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัย 

โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปี 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 150 คน เพิ่มขึ้นจากโครงการในปีแรกเกือบ 3 เท่า จัดอบรมหลักสูตร Yold Digital Literacy วัยเก๋ารู้เท่าทันดิจิทัล  3 หลักสูตร คือ ทักษะทางดิจิทัล ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อบรมออนไลน์ เรียนรู้ง่ายแบบจับมือทำ Yold Creator นักผลิตสื่อวัยเก๋า เล่าเรื่อง ถ่ายทำ ตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ Yold Storyteller นักเล่าเรื่องออนไลน์วัยเก๋า สื่อสารออนไลน์ เขียนบล็อก เขียนบทเล่าเรื่องง่ายๆ ให้ทรงพลัง Yold Digital Literacy วัยเก๋ารู้เท่าทันดิจิทัล รู้ทันสื่อ ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ไม่เชื่อไม่ส่งต่อ และเมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2566 มีการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม  

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ขึ้นเวทีกล่าวปิดงาน เนื้อหาของคำกล่าวแบบไร้สคริปต์ สะท้อนถึง ภารกิจของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะร่วมขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงวัย ในยุคที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันก็เป็นการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาแบกรับหน้าที่ในการสร้างสังคมแห่งความสุข

 
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดโครงการฯ ปีแรกปังข้ามประเทศ

ในปีที่แล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กจำนวน 60 คน ปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 150 คน ผมชอบโครงการนี้มาก แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่ชอบ หลายท่านคงจำได้ว่า ปีที่แล้วที่เราทำโครงการนี้ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ไปลงข่าวเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และกิจกรรมที่กองทุนทำกับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุมีประมาณ 18-19% ของประชากรทั้งหมด คือประมาณ 14 ล้านคน โครงการปีแรก Bangkok Post ลงเสร็จ The Guardian ก็มาทำสกู๊ปใหญ่ต่อ ลงเว็บไซต์ The Guardian เผยแพร่สังคมของผู้สูงอายุของประเทศไทยไปทั่วโลก เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากว่า เราเตรียมความพร้อมและรับมือเรื่องนี้

ผมกำลังคิดอะไรอยู่ กองทุนฯ ท่านคงทราบว่า เราเป็นคนตัวเล็กแต่เสียงดัง คือเราเป็นองค์กรเล็กแต่คิดใหญ่ เราคิดดัง คิดใหญ่ ผมพูดแบบนี้ไม่อยากไปแตะหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจที่สำคัญไม่น้อยกว่าเรา และมีงบประมาณมากกว่าเราหลายเท่า งบประมาณของกองทุนฯ ที่มีภารกิจอยู่ 7 ข้อ ตาม พรบ. มาตรา 5 หรือมีอยู่ 5 ยุทธศาสตร์ ตามที่กองทุนฯ ได้วางไว้ และเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน 6 สร้าง เทียบกับงบประมาณ 500 ล้านบาทนี่ถือว่าน้อยมาก 

เราจัดสรรทุนไป 60% คือ 300 ล้านบาท บริหารจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่ค่าน้ำค่าไฟ เงินเดือน รวมถึงโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ทำเองภายในวงเงิน 200 ล้านบาท ปีนี้มีข่าวดีว่า กสทช.ที่รอบแรก เราเสนองบประมาณไป 577 ล้านบาทจะไม่ตัด ซึ่งเราทำแผนเสร็จแล้ว กรรมการอนุมัติแล้ว และมีแนวโน้มว่า งานของเราเริ่มเข้าตา เราอาจจะได้งบฯมาอีกยอดหนึ่งในการสนับสนุนทุน ปี  2567 รอบ 2 ปี 2567 อาจมีการสนับสนุนทุนรอบ 2 เพราะเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่ 31ตุลาคมที่ผ่านมา คนเสนอเยอะมาก 1,137 โครงการ และที่ยื่นเข้าระบบไม่ทันอีก 200 กว่าโครงการ เสียงมันดังมาก ผมว่าดังไปถึง กสทช. ดังไปถึงรัฐบาล และวงเงินที่ขอมา ที่ยืนยันเรียบร้อยคือ 5,200 กว่าล้านบาท เรามีเงินอยู่ 300 ล้านบาท เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก เพราะฉะนั้นความสนใจ ความตื่นตัวตรงนี้แหละที่คิดว่า หลายภาคส่วนเขาให้ความสำคัญ โอกาสที่เขาให้เพิ่มมา และอาจมีการ Grant ทุนรอบ 2  งานอื่นๆ ที่เราจะขยายผลต่อยอดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ผมก็มีความเป็นไปได้


ผุดไอเดีย Buddy ต่างวัย ต้านภัยออนไลน์ ระดับประเทศ

สำหรับโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ก สิ่งที่ผมคิดแบบเร็วๆ เมื่อสักครู่คือ เป็นไปได้มั้ย ที่เราจะคิดใหญ่ ทำแบบรัฐบาล ผู้สูงอายุ 14 ล้านคน เยาวชนที่อายุไม่เกิน 25 ปี ก็เกือบๆ 15-16 ล้านคน เราจับคู่กันได้มั้ย เรามี Role Model ต้นแบบแล้ว เรามี Budder แล้ว มี Digital Buddy แล้ว และโครงการนี้ท่านมาอบรมกับเรา ผมบอกเลยภาษาบ้านนอก ท่านได้พ่อยกเด็กๆ และผู้ใหญ่ก็ได้ลูกบุญธรรม แต่ลูกคนนี้ต่างจากลูกในครอบครัว เพราะเขาเป็นเพื่อนต่างวัย สังคมวันนี้ คนต้องการเพื่อน และถ้าจับคู่ Budder กับ Buddy 14 บวก 14 สิ่งที่จะหายไปทันที เด็กจะหายจากโรคซึมเศร้าทันทีทั้งประเทศ เพราะจะมีพ่อยกแม่ยก Budder ที่เป็นผู้สูงวัย ผู้สูงวัยที่รู้สึกว่าทำไมลูกฉันไม่มาหาฉันเลย ก็จะมีลูกคนใหม่ที่เป็นเพื่อนต่างวัย ที่คุยกันได้ทุกเรื่อง

โครงการนี้ทำให้เป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศ และแทบไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลย เพราะเราจะอบรมแบบออนไลน์ ท่านที่เคยเข้าร่วมอบรม 60 + 150 คนท่านก็มาเป็น Trainer โดยใช้แพลตฟอร์ม เช่น MOOC – Massive Open Online Course การอบรมออนไลน์ระบบเปิด เราอาจจะต้องขอให้รัฐบาลสนับสนุนแพลตฟอร์มในการอบรมคนจำนวนมาก  ได้ไหม ผมขอใช้ด้วย เพราะ ระบบ Zoom ทำไม่ได้ ท่านจะทำ OFOS (One Family One Soft Power) ก็คล้ายๆกับเราเดินคู่กันไปเลย ทำแพลตฟอร์มให้ผมหน่อย 14 ล้านคน อบรม 14 รอบก็ได้ สิ่งที่ได้คืออย่างที่บอก นอกจากการมีเพื่อนต่างวัยที่ทำให้เกิดครอบครัวใหม่ เด็กไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้ว ยังจะตามมาด้วยการที่เราจะรู้ทันภัยออนไลน์ การทำให้เรากลัว ทำให้เราโลภ หลอกให้เรารัก ก็ทำอะไรเราไม่ได้ เพราะเรารู้ทัน 

เป็นไปได้ไหมครับ ผมสื่อสารไปยังรัฐบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย อยากทำโครงการผู้สูงอายุ 14 ล้านคน อายุ 55 ปีขึ้นไป จับคู่กับเยาวชนอายุ 13-25 ปี เป็นโครงการ Buddy ต่างวัย ต้านภัยออนไลน์  โดยเอาตัวอย่างในโครงการที่เราทำทุกอย่างมาไว้ในหลักสูตร และดำเนินการเหมือนเดิม นอกจากทุกคนจะมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็สามารถผลิตคลิปได้ด้วย ทำสื่อได้ด้วย อย่างนี้แหล่ะ สัปเหร่อก็สัปเหร่อ เจอ 14 ล้านคลิป หรือ 28 ล้านคลิปของเรา ดังทะลุโลกขึ้นมา ไม่ใช่พันล้านคนจะดู อาจจะหลายพันล้านคน เป็นไปได้หมด น้องๆ ทำสัปเหร่อมาคุยกับผม เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ นี่คือพลังของสื่อ ผมพูดเสมอ คุณทำไปเถอะ วันหนึ่งถ้ามันโดนขึ้นมา คุณเองชีวิตจะเปลี่ยนชั่วข้ามคืน 

ก็ฝากทุกท่านช่วยกันขายไอเดีย โครงการ Buddy ต่างวัย ต้านภัยออนไลน์ กันครับ ไม่ต้องใช้เงินเยอะ ขอแพลตฟอร์มอบรมระดับประเทศที่คนเข้าถึงได้จำนวนมากเท่านั้นเอง กองทุนฯทำอะไรชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ไม่มีวาระซ่อนเร้น แอบแผงต้องการผลผลิตที่สัมผัสได้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นวันนี้ เห็นน้องๆ มีความสุข Buddy มีความสุข พี่ๆ เพื่อนๆ มีความสุ ผมว่าเราทุกคนมีความสุข ทำอย่างไรให้เรารักษาความสุขอันนี้ไว้นานๆและส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนต่างวัยทั้งคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุให้มีความสุขกันทั่วประเทศ อย่างยั่งยืน