อัพเดท ! โครงการเปิดรับทุน ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ ประเมินจำนวนข้อเสนอขอรับทุนปี 67 มากกว่าปี 66 พร้อมเดินหน้าสร้างมูลค่า Content

การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2567 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่าน www.thaimediafund.or.th จะสามารถส่งได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ต้องถือว่าเวลาเหลือไม่มากแล้ว กองบรรณาธิการ Media Trust Thailand สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่ออัพเดทความคืบหน้าในโค้งสุดท้าย

 
การเปิดรับทุน ตอนนี้ใกล้จะปิดรับโครงการแล้ว รายงานเบื้องต้นแบบไม่เป็นทางการ ความสนใจที่ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาขอรับทุนมีมากน้อยแค่ไหน

เฉพาะที่โทรมาสอบถามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สัปดาห์ที่ผ่านมาวันหนึ่งประมาณ 80 ราย แปลว่า ปีนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วเกือบ 1,000 ข้อเสนอโครงการ ปีนี้อาจจะ 1,000 กว่าข้อเสนอโครงการ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบนโยบาย กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ทางกองทุนสื่อฯมีทิศทางการตอบสนองอย่างไร

รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ทำให้ต้นทุนทางวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ด้วย กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะกระทรวงดูแลต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือมรกดทางวัฒนธรรมทุกเรื่อง เป็นหน่วยงานหลัก ที่ผ่านมาอาจเน้นเรื่องการอนุรักษ์และสืบสาน และปีที่แล้วก็พยายามทำให้เกิดการต่อยอด  ทำให้สิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นมูลค่า  เป็นรายได้ขึ้นมา คิดว่า เป็นการเดินถูกทางและในมุมของกองทุนสื่อฯ ฐานะหน่วยงานอยู่ใต้โครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรม เราเห็นด้วยกับการทำให้ประเด็นเชิงวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมาแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าจะตอบสนองได้  ในแง่ของหน่วยงานที่จะต้องนำนโยบายรัฐไปปฏิบัติก็จะมีอยู่หลายเรื่องตั้งแต่ การส่งเสริมคุณภาพของผู้ผลิต ในโยบายรัฐบาลมีการพูดถึงศูนย์บ่มเพาะ หรือ เป็น Co-working Space ซึ่งเราจะเอา Know how หลักสูตร องค์ความรู้ต่างๆ เข้าไปร่วมในโครงการนี้ได้ ประการต่อมา กองทุนสื่อฯ แม้จะงบประมาณไม่มาก แต่ว่ามีจำนวนหนึ่งคิดว่า จะเป็นเวทีสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนรู้ ในมุมของกองทุนสื่อฯ เวลาให้ทุนคนทำสื่อ เราไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ผลผลิตอย่างเดียว เช่นเดียวกันเราก็ไม่ได้ต้องการจะเปิดโอกาสให้เข้าไปเรียนรู้อย่างเดียว เราต้องการ 2 อย่าง กลุ่มหนึ่งเราต้องการให้คนที่อยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองได้มีโอกาส ก็ได้มาขอทุนอาจจะมูลค่าโครงการไม่เยอะมาก เราก็หวังว่าทุนประเภทเปิดรับทั่วไปจะสามารถตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มที่ต้องการพื้นที่ต้องการโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ในขณะเดียวกันเงินจำนวนหนึ่งเราก็ต้องการให้คนประเภท Start up ที่สามารถเอาเงินไปทำจะ 5 ล้าน 10 ล้าน 20 ล้าน เป็นสิ่งที่เราช่วยส่งเสริมผู้ผลิตด้วย ในเรื่องของ Content เราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี Content มากพอสมควร และพร้อมสนับสนุน Content ที่ดีๆ ว่าจะสามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบได้เพราะฉะนั้นเวลาสร้างสื่อมา ใส่ Content ลงไป เราพร้อมที่จะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องดีๆ ไปปรากฏจำนวนมากมายมหาศาล คือ คิดยังไงก็ไม่มีทางตันสำหรับประเทศไทย

 
ในแง่ภาครัฐ มีการวาง Route งานที่จะให้กองทุนสื่อฯ หนุนเสริมนโยบาย Soft Power แล้วหรือยัง

คิดว่ายังอยู่ระหว่างการเตรียมการอยู่

 

ขอเพิ่มเติมรายละเอียดที่กองทุนสื่อฯมีการเพิ่มโครงสร้างองค์กรโดยเพิ่มฝ่ายที่จะรับผิดชอบการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานสื่อAdd Your Heading Text Here

ตอนนี้ให้ ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รักษาการอยู่ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเอา Content ไปขายด้วย หาช่องทางในการจัดจำหน่าย ตอนนี้เริ่มพัฒนา Platform ที่จะเป็นศูนย์รวม Content เริ่มดีลกับผู้จัดจำหน่วย เราดีล แม้กระทั่งสมาคมหนังกลางแปลง  คือหนังกลางแปลงเมืองไทยเหมือนตายไปแล้ว มีความพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาในรอบ 2 ปีนี้ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้ว มีจอ มีรถฉายทั่วประเทศประมาณ 1,000 จอ ปรากฏว่า ไม่มี Content ไม่มีเงินไปซื้อลิขสิทธิ์หนัง หนังที่ผลิตเข้าโรงภาพยนตร์ ก็ไม่อยากให้ไปฉายกลางแปลง เราก็คิดว่า อยากเป็นฝ่ายสนับสนุนด้าน Content จับมือกับสมาคมเอา Content ดีๆ ไปเดินสายทั่วประเทศ 1,000 จอ ก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นได้ เพราะถ้ามีหนังกลางแปลงก็ต้องมีร้านขายถั่วต้ม ขายปลาหมึกย่าง ขายน้ำ  อะไรพวกนี้  เราคิดว่าวันนี้คนอยากทำอะไรที่ย้อนยุค  เด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักหนังกลางแปลงเป็นอย่างไร