เปิดคำสั่ง “นายกฯเศรษฐา” ตั้ง คกก. Soft Power ผลักดันนโยบาย OFOS -THACCA

นโยบาย Soft Power  ของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน  มีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจ เพราะหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  11 -12  กันยายน 2566 วันรุ่งขึ้น การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วันที่ 13 กันยายน นายกรัฐมนตรีก็ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 230/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  โดยนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกรรมการ  แพทองธาร ชินวัตร เป็นรองประธานกรรมการ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ มีรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ

มืออาชีพภาคเอกชนร่วมงานเต็มอัตรา

นอกจากนี้มีกรรมการจากภาคเอกชนที่ประกอบด้วย กมลนาถ องค์วรรณดี  ผู้ประสานงานเครือข่าย Fashion Revolution Thailand , จรัญ หอมเทียนทอง เจ้าของสำนักพิมพ์แสงดาว , หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล หรือคุณชายอดัม ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง , ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสยามพิวรรธน์ , ชุมพล แจ้งไพร หรือเชฟชุมพล เชฟระดับรางวัลมิชลิน 2 ดาว  , ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Care คิด-เคลื่อน-ไทย , ปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด บริษัทจัดแสดงสินค้าชั้นนำ , พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย , มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ผู้บริหารกลุ่มโรงแรมสุโกศล , วิเชียร ฤกษ์ไพศาล หรือนิค จีนี่ ผู้ก่อตั้งค่ายเพลงจีนี่เร็คคอร์ดส์ , ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร , สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการบริษัท เกมอินดี้ จำกัดเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ก่อตั้ง CMO บริษัทออร์แกไนเซอร์ชื่อดัง , นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ  เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรอบทำงานกำหนดยุทธศาสตร์ทุกมิติ

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ได้แก่ กำหนดยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมถึงเสนอแนะเรื่องทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน มาตรการและสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์

นอกจากนี้ ยังมีอำนาจในการเสนอแนะให้ปรับแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ รวมถึงมาตรการในการร่วมมือ-ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์  รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และพิจารณามีมติเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์

พิจารณาจากคำสั่งฉบับนี้แล้ว เข้าใจว่า หน่วยงานธุรการ คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และหน้าตาของคนทำงาน จะไม่มีเพียงแค่นี้ เพราะในทางปฏิบัติยังจะต้องระดมคนฝีมือดีเข้ามาช่วยทำงานอีกไม่ว่าจะเป็นการตั้ง คณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือที่ปรึกษา 


ย่งที่จั่วหัวไว้ข้างต้น ไทม์ไลน์ของนโยบายนี้รวดเร็ว เติมคนเข้าทำงานทันที แสดงให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล เตรียมตัวทำการบ้านกับนโยบาย One Family One Soft Power และ Thailand Creative Content Agency มาดี

 

ภาพประกอบ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี