ผู้จัดการกองทุนสื่อฯ ถอดประสบการณ์ “ภารกิจเครือข่าย(สื่อ)”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีโอกาสไปบรรยายหัวข้อ “ภารกิจเครือข่าย(สื่อ)” เพื่อจุดประกายความคิดการทำงานสร้างเครือข่าย และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่ายในระดับพื้นที่ ในการประชุม Focus Group สร้างความเข้าใจให้กับผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เนื้อหาการบรรยาย ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ทำงานจริงในภาคสนามของผู้จัดการกองทุนสื่อฯ  ซึ่งมีหลากหลายแง่มุมที่ควรส่งต่อเพื่อผู้สนใจนำไปใช้ รวมถึงประยุกต์ใช้ 

 
ทำไมต้องมีเครือข่าย (สื่อ)

ดร.ธนกร เปิดประเด็นด้วยการตอบคำถาม เหตุผลทำไมต้องมีเครือข่าย (สื่อ) ว่า เรื่องของสื่อเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน ต้องยอมรับว่า เราเข้าสู่โลกดิจิตอล 100 % แล้ว  และสื่อมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ทางลบ เราจะเห็นว่า Content ร้าย ๆ ที่บางคนทำขึ้นมาเพื่อให้ทัวร์ลงแล้วสร้างรายได้จากยอดวิว เราจะเห็น Misinformation Disinformation Malinformation  รวมไปถึง Hate Speech ,การ Bully ต่างๆ

สำหรับด้านบวก เราก็เห็น Content ดี ๆ เพราะทุกคนเป็นสื่อได้ คนเล็กคนน้อยมีโอกาสสร้างตัวตน สร้างสรรค์ในด้านบวก ศิลปินที่เดิมต้องอาศัยทุนขนาดใหญ่ วันนี้สามารถผลิตงานได้ด้วยตนเอง เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั่วโลก ที่เห็นชัดคือ เกาหลีใต้ อินเดีย เป็นต้น

ดร.ธนกร กล่าวว่า การมีเครือข่ายจึงจำเป็น และต้องทำทั้ง 2 ขาไม่ใช่เป็นเครือข่ายตั้งรับเฝ้าระวังอย่างเดียว ต้องเป็น Content Creator ด้วย เห็น Content แย่ ๆ ก็ต้องสร้าง Content ดี ๆ เพื่อให้ Balance จะรอมาตรการทางกฎหมาย ไม่พอ หรือว่าช้ามาก และต่อให้มีกลไกทางกฎหมายเมื่อเทียบกับ Case ที่มีมากมายมหาศาลไม่มีทางทำทัน  

“ในกระทรวงศึกษาฯของฝรั่งเศสมีหน่วยงาน CLEMI (Centre of liaison of teaching and news media) ทำหน้าที่สอนอาสาสมัคร ทั่วประเทศเพื่อไปให้ความรู้กับเด็กตามโรงเรียนต่างๆ ในเรื่อง Media Literacy หรือ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ กรณีของกองทุนสื่อฯ ปีนี้เราทำ MOU กับธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตรเป็นวิชาเลือกให้นักศึกษาปี 1”

 
หัวใจสำคัญของเครือข่าย

ดร.ธนกร กล่าวว่า หัวใจสำคัญของเครือข่าย คือ การเชื่อมโยงกันแบบไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายร่วมกัน เช่น ลดทอนสื่อร้าย ขยายสื่อดี ภาคีมีส่วนร่วม มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ไม่ต้องอาศัยการจัดการแต่เครือข่ายสร้างขึ้นมาเอง จะทำเฉพาะหน้าเดิม ๆ ไม่ได้ ต้องเปิดกว้าง ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทำงานคล้าย blockchain การทำงานของเครือข่ายต้องระเบิดจากภายในอย่าให้เป็นเรื่องของเชิญมาแต่ต้องมาจากความชอบ เป็นจิตอาสา มีส่วนร่วม รับผลความสำเร็จร่วมกันอย่าให้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็น Hero สามารถแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“งานหลายอย่างของกองทุนสื่อฯ ผมใช้การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก แม้ไม่ได้ระบุในข้อกฎหมายแต่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เราไม่ยอมจำนนกับข้อจำกัด ปีที่แล้วเราจึงได้หลักสูตรอบรมการพัฒนาสื่อจาก Arirang TV  ของเกาหลีใต้  เราทำละครซีรีย์แต่เงินเราน้อย เราคุยกับเกาหลีว่า เราลงทุนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งขอรับการสนับสนุนจากเขาได้ไหม เขาบอกจะประสานผู้ผลิตให้ ” 

 

เครือข่ายยั่งยืนผลักดันเชิงนโยบายได้

ดร.ธนกร กล่าวว่า เครือข่ายจะมีความยั่งยืนได้เป้าหมายต้องชัด จะเล็กใหญ่ไม่สำคัญ แต่เราต้องอินกับสิ่งนั้น มีความรู้สึกร่วม มีความไว้วางใจระหว่างกันโดยกำหนดกติกาข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน   มีการจัดการที่ดี ซึ่งหากการดำเนินงานของเครือข่ายสามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ก็จะเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับแล้ววันนั้นเครือข่ายจะพูดเสียงดัง ผลักดันในเชิงนโยบายได้ การสนับสนุนก็จะวิ่งเข้ามา